کاغذ دیواری پلاسکا

کاغذ دیواری پلاسکا انواعی از کاغذ دیواری های چرمی را تولید می کند و برند معروفی در این زمینه می باشد.