کاغذ دیواری طلایی

کاغذ دیواری طلایی جزو زیباترین انواع کاغذ دیواری هستند. رنگ طلایی نشان از شکوه و جلال داشته و جزو رنگها فاخر می باشد. کاغذ دیواری طلایی هم بصورت ساده و هم طرح دار وجود دارد.  کاغذ دیواری طلایی طرح دار در سبک های کلاسیک و لاکچری کاربرد فراوانی دارد و در کنار طرح ساده برای ست کردن جلوه با شکوهی به منازل می دهد. در دکوراسیون های به سبک کلاسیک که مبلامان و لوسترها نیز در این تم رنگی هستند این کاغذ به زیبایی کار می افزاید. گاهاً کاغذ دیواری طلایی برای یک دیوار و یا پشت میز تی وی نیز استفاده می شود. کاغذ دیواری طلایی در کنار کاغذ دیواری های قهوه ای و کرم و در ترکیب با آنها نیز استفاده می شود. کاغذ دیواری های ترکیب طلایی با سفید و یا کاغذ دیواری ترکیب طلایی با سیاه و کاغذ دیواری طلایی با سایر رنگ ها جزو رایجترین انواع و زیباترین انواع کاغذ دیواری هستند.

کاغذ دیواری طلایی ، سفید طلایی، مشکی طلایی

کاغذ دیواری طلایی جزو زیباترین انواع کاغذ دیواری هستند. رنگ طلایی نشان از شکوه و جلال داشته و جزو رنگها فاخر می باشد. کاغذ دیواری طلایی هم بصورت ساده و هم طرح دار وجود دارد.  کاغذ دیواری طلایی طرح دار در سبک های کلاسیک و لاکچری کاربرد فراوانی دارد و در کنار طرح ساده برای ست کردن جلوه با شکوهی به منازل می دهد. در دکوراسیون های به سبک کلاسیک که مبلامان و لوسترها نیز در این تم رنگی هستند این کاغذ به زیبایی کار می افزاید. گاهاً کاغذ دیواری طلایی برای یک دیوار و یا پشت میز تی وی نیز استفاده می شود. کاغذ دیواری طلایی در کنار کاغذ دیواری های قهوه ای و کرم و در ترکیب با آنها نیز استفاده می شود. کاغذ دیواری های ترکیب طلایی با سفید و یا کاغذ دیواری ترکیب طلایی با سیاه و کاغذ دیواری طلایی با سایر رنگ ها جزو رایجترین انواع و زیباترین انواع کاغذ دیواری هستند.

کاغذ دیواری طلایی مشکی

کاغذ دیواری طلایی مشکی کاغذ دیواری های بسیار زیبایی هستند. کاغذ دیواری طلایی مشکی در دکوراسیون هایی به این سبک رنگی و با این تم رنگی استفاده می شوند.