کاغذ دیواری برجسته چیست؟

کاغذ دیواری برجسته به انواعی از کاغذ دیواریها گفته می شود که برروی آنها نقوش و طرح های بکار رفته حالت برجسته داشته و با لمس دست حس برجسته بودن به شما دست می دهد. اینکه از چه متریالی برای نقوش برجسته استفاده می شود موضوع دیگری است. ولی در مجموع به تمامی این انواع کاغذ دیواری برجسته گفته می شود. معمولاً این نوع کاغذ دیواری ها قیمتی بالاتر از انواع ساده دارند. آن هم به دلیل کار زیادتر روی این انواع و هزینه بالاتر برای تولید آن ها می باشد. بسته به جنس ماده ای که روی کاغذ دیواری برای ایجاد طرح قرار می گیرد کاغذ دیواریهای برجسته می توانند قیمت ها مختلفی داشته باشند.

کاغذ دیواری برجسته طلایی

کاغذ دیواریهای برجسته طلایی همانطور که نامشان پیداست

طرح های بکار رفته در آنها طلایی رنگ می باشد.

این طرح های طلایی می تواند از جنس پارچه ، پی وی سی،

و یا ابریشم باشد که بر اساس جنس و کیفیت آن قیمت های متفاوتی خواهد داشت

کاغذ دیواری برجسته طرح سنگ

این نواع از کاغذ دیواریها برجسته دارای نقوشی هستند که نمای شبیه سنگ ایجاد می کنند. البته نباید آنها را با کاغذ دیواری سه بعدی اشتباه گرفت طرح های روی این کاغذ دیواری های برجسته قابل لمس هستند

کاغذ دیواری برجسته طرح چوب

کاغذ دیواری برجسته طرح چوب نیز از انواع دیگر کاغذ دیواری برجسته هستند

که علاوه بر نمایی شبیه به چوب در هنگام لمس

نیز برجستگی ها و فرورفتگی ها و ناهمواریهای شبیه چوب را القا می کنند.

کاغذ دیواری برجسته مخملی

طرح های بکار رفته برروی این نوع کاغذ دیواری برجسته از جنس مخلمل هستند. زمینه زیر این کاغذ دیواری ها می توان از جنس پی وی سی یا الیاف باشد که نقشو روی آن مثل نقش گل های روی آن بصورت مخمل می باشد. بطور عادی این نوع از کاغذ دیواریها قیمت بالایی دارند.

سلام

کاغذ دیواری برجسته چیست؟

کاغذ دیواری برجسته به انواعی از کاغذ دیواریها گفته می شود که برروی آنها نقوش و طرح های بکار رفته حالت برجسته داشته و با لمس دست حس برجسته بودن به شما دست می دهد. اینکه از چه متریالی برای نقوش برجسته استفاده می شود موضوع دیگری است. ولی در مجموع به تمامی این انواع کاغذ دیواری برجسته گفته می شود. معمولاً این نوع کاغذ دیواری ها قیمتی بالاتر از انواع ساده دارند. آن هم به دلیل کار زیادتر روی این انواع و هزینه بالاتر برای تولید آن ها می باشد. بسته به جنس ماده ای که روی کاغذ دیواری برای ایجاد طرح قرار می گیرد کاغذ دیواریهای برجسته می توانند قیمت ها مختلفی داشته باشند.

 

کاغذ دیواری برجسته طلایی

کاغذ دیواریهای برجسته طلایی همانطور که نامشان پیداست

طرح های بکار رفته در آنها طلایی رنگ می باشد.

این طرح های طلایی می تواند از جنس پارچه ، پی وی سی،

و یا ابریشم باشد که بر اساس جنس و کیفیت آن قیمت های متفاوتی خواهد داشت

کاغذ دیواری برجسته طرح سنگ

این نواع از کاغذ دیواریها برجسته دارای نقوشی هستند که نمای شبیه سنگ ایجاد می کنند. البته نباید آنها را با کاغذ دیواری سه بعدی اشتباه گرفت طرح های روی این کاغذ دیواری های برجسته قابل لمس هستند

کاغذ دیواری برجسته طرح چوب

کاغذ دیواری برجسته طرح چوب نیز از انواع دیگر کاغذ دیواری برجسته هستند

که علاوه بر نمایی شبیه به چوب در هنگام لمس

نیز برجستگی ها و فرورفتگی ها و ناهمواریهای شبیه چوب را القا می کنند.

کاغذ دیواری برجسته مخملی

طرح های بکار رفته برروی این نوع کاغذ دیواری برجسته از جنس مخلمل هستند. زمینه زیر این کاغذ دیواری ها می توان از جنس پی وی سی یا الیاف باشد که نقشو روی آن مثل نقش گل های روی آن بصورت مخمل می باشد. بطور عادی این نوع از کاغذ دیواریها قیمت بالایی دارند.