کاغذ دیواری ارغوانی

کاغذ دیواری ارغوانی جزو رنگهای شاد و زنده می باشد که به رنگ بنفش شبیه می باشد. کاغذ دیواری ارغوانی بویژه برای اتاق خواب مناسب می باشد. استفاده از کاغذ دیواری ارغوانی باعث ایجاد نوعی هماهنگی بین عقل و احساسات می گردد. استفاده از کاغذ دیواری ارغوانی در اتاق خواب سبب ایجاد حس آرامش شده و همچنین این کاغذ دیواری را می توان در اتاق پذیرایی نیز استفاده نمود. هارمونی آن با رنگهای بنفش، بنفش سیر، صورتی زیاد می باشد. برای ایجاد کنتراست با کاغذ دیواری ارغوانی رنگ زرد، سفید مناسب هستند.

کاغذ دیواری ارغوانی و رنگهای هم خانواده

در اتاق خواب کاغذ دیواری ارغوانی می تواند با رنگهای هم خانواده ست شود. مثل بنفش، بنفش سیر، پوست پیازی، صورتی ، و حتی گلبهی .

ایحاد کنتراست با کاغذ دیواری ارغوانی

برای ایجاد کنتراست های زیبا می توان در کنار کاغذ دیواری ارغوانی از کاغذ دیواری فسفری، سبز، زرد، و سفید استفاده نمود. می بایست دقت داشت که دکوراسیون داخلی محلی که از این کنتراست ها استفاده می کنید نیز تا حد امکان از این رنگها تشکیل شده باشد.