نصب کاغذ دیواری

کاغذ دیواری همانطور که گفته شد نصب آسان آن از مزایای ان میباشد. نصب کاغذ دیواری فقط اول از همه ظرافت و زیرسازی خاصی میخواهد. باید زیرکار مناسبی فراهم کنید تا کاغذ دیواری به روی دیوار بشیند. نصب صحیح کاغذ دیواری در زیبایی ان نقش زیادی دارد. باید توجه داشته باشیم که به غیر از طرح کاغذ دیواری نصب ان است که بر زیبایی ان میافزاید.