قیمت نصب هر رل کاغذ دیواری چقدر است؟

یکی از سوالات رایج مردم این است که قیمت نصب هر رل کاغذ دیواری جقدر است؟ بسیاری از افرادی که کاغذ دیواری خود را از فروشگاه تهیه کرده اند و فروشگاه مربوطه خدمات نصب در اختیارشان قرار نداده است، به ناچار به دنبال نصاب در شبکه ها اجتماعی و یا دیگر منابع می گردند و قیمت های متفاوتی روبرو می شوند که آنها دچار سردگرمی می نماید. قبل از اینکه در این ارتباط صحبت کنیم بهتر است یاد اور شویم که مهمترین مرحله از ابتدای خرید تا پایان کار ، مرحله نصب می باشد. یک نصاب غیر حرفه ای می تواند تمامی زحمات شما را به باد دهد. بنابراین می بایست نصاب انتخابی شما حتماً حرفه ای باشد و در این ارتباط حتماً تحقیق کنید و یا از شرکت هایی این خدمات را بخواهید که در صورت بروز مشکل پاسخگوی شما باشد. نصابهای مختلف قیمت های مختلفی را اعلام می کنند که برخی از این قیمت ها بسیار بالا و کاذب است. هر قیمت پایینی هم قیمت مناسب نیست. بطور متوسط قیمت نصب هر رل کاغذ دیواری توسط نصاب ماهر در حال حاضر (سال 96) بین 12 تا 17 هزار تومان می باشد. این قیمت برای کاغذ های عرض 53 سانتی متر و طول 10 متر است. برای کاغذ دیواریهای عرض 70 سانتی متر حدود 20 تا 25 هزار تومان و برای کاغذ های عرض 1 مترو طول 15 متر ، بین 50 تا 60 هزار تومان می باشد.

برای انتخاب نصاب کاغذ دیواری می توانید به سایتهایی که اینگونه خدمات را ارائه می دهند مراجعه کنید و یا از فروشگاهی که کاغذ تهیه می کنید نصاب حرفه ای بخواهید.