قیمت هر رول کاغذ دیواری چند است

کاغذ دیواری همانند هر نوع محصول دیگری دارای قیمت های متنوعی می باشد. ارزانترین آنها با قیمت حتی 1 دلار تا کاغذ دیواریهای متوسط 10 تا 50 دلار و کاغذ دیواریهای بسیار گران از رولی 100 دلار به بالا در بازار موجود است. مصلماً قیمت متوسط پرفروش ترین انواع هستند زیرا قشر متوسط جمعیت بیشتری را دارند. عوامل مخلتفی قیمت کاغذ دیواری را تعیین می کنند که مهمترین آن جنس کاغذ دیواری و متریال مورد استفاده در ساخت آن می باشد. عوامل دیگر را می تواند نام برند، نوع طراحی و غیره را نام برد. بنابراین نمی توان قیمت مشخصی را برای کاغذ دیواری در نظر گرفت. بنابراین می تواند نسبت به نقاشی ساختمان که قیمت مشخصی دارد ارزانتر و یا گرانتر تمام شود.