خدمات کاغذ دیواری

خدمات کاغذ دیواری

خدمات کاغذ دیواری شامل ارائه کردن تمای مدل های کاغذ دیواری در طرح ها و مدل های  مختلف است و پس از انتخاب ان بر اساس دکوراسیون اتاق یا خانه شما طرح ها بنیان گذاری میشود و پس از ان مشاورین ما در اسرع وقت از خانه شما بازدید کرده و اندازه کلی خانه و یا اتاق مورد نظر شما گرفته میشود و پس از ان وارد مرحله نصب کاغذ دیواری میشویم که خود مراحل خاص خود را دارد که میتواند به سادگی صورت گیرد ولی نصابان دقیق و با تجربه میخواهد.

خدمات کاغذ دیواری درتهران

انواع خدمات کاغذ دیواری توسط شرکت ارین ارایه در تمامی نقاط تهران صورت میگیرد. شرکت ارین ارایه در تمامی مناطق تهران جنوب و شمال و شرق و غرب تهران نماینده دارد و با تماس شما مشاورین ما در اسرع وقت از خانه شما در هر منطقه از تهران هستید بازدید میکند و بر طبق خواسته و بودجه شما کاغذ دیواری های خاص را نمایش میدهد و خدمات مربوطه به ان را انجام میدهد.