اجرای کاغذ دیواری

اجرای کاغذ دیواری شامل بررسی دیوار مدنظر و انتخاب طرح مناسب کاغذ دیواری و در مرحله اخر نصب کاغذ دیواری است. اجرای کاغذ دیواری در تمامی این مراحل باید با دقت و برنامه ریزی انجام شود. به طور مثال در انتخاب طرح کاغذ دیواری شما باید با مشاورین دکوراسیون صحبت کرده و بهتربن نوع و مدل مناسب با اتاق یا خانه خود ذا انتخاب کرده و اندازه گیری های لازم را برداشته و با استفاده از اصول نصب کاغذ دیواری ان را نصب کنید.